Is­pao ti je ko­mad pi­te na pod? Pla­ti kaz­nu od 430 kn

24sata - - NEWS -

Pe­ter Vip­han (75) ku­pio je u Man­c­hes­te­ru u En­gle­skoj pi­tu od svinj­skog me­sa. Ko­ma­dić mu je pao na pod, a dvi­je po­li­cij­ske služ­be­ni­ce od­mah su mu uru­či­le kaz­nu od oko 430 ku­na. Pe­ter je od­bi­ja pla­ti­ti jer ni­je vi­dio snim­ku do­ga­đa­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.