Mje­šta­ni Ko­priv­ni­ce ne pam­te ovak­vu tra­ge­di­ju. Dan na­kon uta­pa­nja dje­ča­ka (8) svi su u šo­ku i pi­ta­ju se ka­ko je mo­gu­će da nit­ko ni­je pri­mi­je­tio da se di­je­te uta­pa.

24sata - - NEWS -

Kob­ne ne­dje­lje pos­li­je­pod­ne dje­čak je, s još sed­mo­ri­com vrš­nja­ka, bio na pros­la­vi ro­đen­da­na. S nji­ma su bi­le tri ani­ma­to­ri­ce i spa­si­lac, ko­ji ina­če bri­ne za si­gur­nost po­sje­ti­te­lja na ba­ze­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.