PRI­PRE­MA:

24sata - - ŽIVOT -

U blen­de­ru po­ve­ži­te ko­kos, med, ko­ko­so­vo ulje, ek­s­trakt vanilije i sol. Obli­kuj­te čo­ko­la­di­ce u oblik ko­ji že­li­te pa ih sta­vi­te u za­mr­zi­vač. Pa­ž­lji­vo oto­pi­te čo­ko­la­du pa do­daj­te ulje. Uva­ljaj­te smje­su od ko­ko­sa u čo­ko­la­du pa po­nov­no sta­vi­te u za­mr­zi­vač, a po­tom u hlad­njak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.