Lo­zar o Dre­le­to­vu kos­ti­mu: Pla­šiš dje­cu po ku­ća­ma

24sata - - SHOW -

Pje­vač i član ži­ri­ja showa ‘Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to’ Sa­ša Lo­zar (38) na­ša­lio se na ra­čun Da­vo­ra Dre­ta­ra Dre­le­ta (51) ko­ji je pje­vao kao Cher. - U slo­bod­no vri­je­me pla­šiš dje­cu po ku­ća­ma - iz­ja­vio je Lo­zar ko­men­ti­ra­ju­ći Dre­le­tov iz­gled u ne­djelj­noj emi­si­ji u ha­lji­ni iz ko­je su mu ma­lo iz­vi­ri­le gru­di. (pš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.