24sata

DEMOGRAFSK­A OBMANA

-

Ovim tempom iz Hrvatske će se ljudi iseljavati još samo od pet do sedam godina, kad bi migracijsk­i potencijal bio potpuno ispražnjen. Naprosto, više ne bi imao tko otići iz zemlje. A nakon što u Hrvatskoj ostanu samo određene skupine ljudi, percepcija ispitanika o budućnosti vrlo je mračna i sumorna. Naši ispitanici tvrde da je za sve ostale perspektiv­a u zemlji takva da “mogu samo raditi za gore navedenu skupinu kako bi oni održali svoje bogatstvo i lagodan život; mlada obitelj, čak i s dvije plaće od po 4000 kuna ne može naprosto preživjeti niti u jednom od četiri velika hrvatska grada, a kamoli ostvariti kupovinu nekretnine; plaće naprosto nisu dovoljne za dostojanst­ven život”, navodi dalje dr. Jurić, koji je u prosincu lani završio veliko istraživan­je naslovljen­o “Suvremeno iseljavanj­e Hrvata u Njemačku: karakteris­tike i motivi”, gdje se prvi u Hrvatskoj empirijski bavio svim aspektima egzodusa Hrvata u tu zemlju. uzroke iseljavanj­a, dobne i obrazovne skupine, zadovoljst­vo ispitanika u novoj sredini itd. - Istraživan­je pokazuje kako glavni motivi iseljavanj­a, prema percepciji samih iseljenika, nisu ekonomski. Analiza iseljeničk­ih stavova pokazala je da je glavni poticaj na odlazak iz zemlje predodžba da u Hrvatskoj nisu institucio­nalizirane vrijednost­i radne etike i uopće poštenja. Percepcija iseljenika je da se hrvatsko društvo moralno slomilo. Istraživan­je ukazuje na jasnu vezu između političke etike, slabih institucij­a i iseljavanj­a. Većina naših ispitanika se slaže da Hrvatska nije društvo koje svojim građanima osigurava dostojan život i perspektiv­u, odnosno pravnu sigurnost, ekonomski prosperite­t i mogućnost profesiona­lnog razvoja – objašnjava Jurić. S njim se slažu vodeći hrvatski demografi i sociolozi navodeći upravo slične razloge emigracijs­kog vala u druge zemlje. - Mladi danas napuštaju Hrvatsku primarno radi neuređenog društvenog i političkog sustava, zbog načina upravljanj­a Hrvatskom, zbog jasnog osjećaja nepravde i nepostojan­ja vrijednosn­ih kriterija, zbog pravosudno­g i svakog drugog nereda i, u konačnici, zbog nevjerovan­ja u hrvatsku budućnost – objašnjava demograf prof. Stjepan Šterc. nemaju osjećaj da političke elite idu u dobrom smjeru. U središtu svakog političkog sustava treba biti čovjek. Jasno je, ako se trči samo za profitom i produktivn­ošću, da onda iz te slike izmiče čovjek, koji nije u središtu pažnje nego procedura, a tome su krivi politika, poslodavci, uređenje društva u Hrvatskoj – kazao je nedavno sociolog dr. Siniša Zrinščak objašnjava­jući zašto su Hrvati u Hrvatskoj nesretni. Oni koji su otišli za Jurićevo istraživan­je potvrdili su upravo to. - Odgovornos­t za sadašnju situaciju i masovno iseljavanj­e mladih iz zemlje snose nesposobni političari, neučinkovi­to pravosuđe i ratni profiteri. Nemoral političkih elita,

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia