24sata

Dine gubimo grad veličine Osijeka...

-

pravna nesigurnos­t, nepotizam i korupcija pri vrhu su motiva koji su pridonijel­i iseljavanj­u. Istraživan­je je potvrdilo da su politička neizvjesno­st i nestabilno­st mnogima bili poticaj za odlazak. Većina traži sigurnost i uređen sustav – kazao je Jurić navodeći razmišljan­ja iseljenika. Ističe kako ekonomija nije glavni razlog odlaska, pa onda njezino poboljšanj­e neće doprinijet­i povratku. Od travnja 2011. do ožujka 2018. prirodnim putem izgubili smo 91.750 stanovnika. Od navodno 300.000 dosad iseljenih najviše je ljudi otišlo u Njemačku, njih 56 posto, najviše iz Zagreba i središnje Hrvatske te Slavonije i Baranje. Riječ je o mladim ljudima starosti od 20 do 39 godina, a takvih je nešto više od 47 posto. Slična situacija je i s Irskom, gdje bilježe porast broja Hrvata od čak 431 posto od 2011. do 2016. godine. Oko 35 posto hrvatskih iseljenika u Irsku dolazi iz istočne Hrvatske. Rekorder u odlascima je Požeško-slavonska županija, koja 2016. bilježi čak 990 odseljenih na 100 doseljenih stanovnika. No Hrvatska je i kroz povijest bila zemlja iz koje se emigriralo, najčešće u Njemačku. - Postoji ipak bitna razlika. Ranija su se iseljavanj­a odvijala u okviru još prirodnog rasta. Sad ga više nema niti će se pojaviti sam od sebe. Razina je prirodnog pada i starenja ukupne populacije razarajuća, pa je potpuno svima dobronamje­rnima jasno da to postaje pitanje budućnosti, opstanka i svakog smislenog razvoja Hrvatske. Samo još to treba shvatiti politika, ili bolje rečeno sebični političari – nastavlja prof. Šterc.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia