24sata

Pravila o korištenju osobnih podataka

-

Sudjelovan­jem u Nagradnoj igri „Osvoji Citroen C4 Cactus“koja se održava u jednom kolu, od 8.6. do 19.6., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektronič­ke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškoviće­va 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacij­a davatelju osobnih podataka o proizvodim­a i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektronič­ke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijesti­te voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu [Oreškoviće­va 6H/1, Zagreb), e-mailom [marketing@24sata] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia