OLGA JE NAVIKLA NA ŽIVOT U LUKSUZU...

24sata - - SHOW -

LAGODAN ŽIVOT

Bo­ga­ta na­s­ljed­ni­ca Olga na svom pro­fi­lu čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je s luk­suz­nih pu­to­va­nja, a ži­vot­na že­lja joj je ima­ti če­tve­ro dje­ce. Ka­ko ka­že, naj­ve­ća sre­ća je ve­li­ka obi­telj, a ne hr­pa nov­ca i ‘‘kr­pi­ca’’.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.