DA­VA­LI MU DAN, DVA ŽI­VO­TA

24sata - - NEWS -

DO­RI­JAN JED­NA­KO­VIĆ ro­đen je u 25. tjed­nu trud­no­će. Imao je 576 grama i 31 cen­ti­me­tar. Pet mje­se­ci je bio u bol­ni­ci, imao tri ope­ra­ci­je...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.