Ko­lin­din ša­la­bah­ter

24sata - - NEWS -

1 Uči­ni­la sam hra­bar is­ko­rak. Ja sam pr­va hr­vat­ska dr­žav­ni­ca koja ima psa! Fra­njo i Sti­pe ga ni­su ima­li a Ivo je imao kor­nja­ču. 2 Ti­to je imao Rexa i Ti­gra, svinj­sku gla­vu, dre­si­rao je so­ko­lo­ve, dr­žao ti­gro­ve i ja­hao ko­nje. Ali, ni­je moj Ured zo­olo­ški vrt. 3 Za­bo­ra­vi­la sam da imam i te­tri­je­be i fa­za­ne. Ipak, od sve­ga naj­vi­še vo­lim lo­so­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.