PLENKOLOGIJA

24sata - - 24 SATA -

Aco Vu­či­ću, le­gen­do. Da te­be ne­ma, još bi­smo mo­ra­li od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja za­što opet vi­še tro­ši­mo na voj­sku dok po­skup­lju­je­mo zdrav­s­tvo, ali s to­bom je sve ri­je­še­no. Mo­lim te i slje­de­će go­di­ne naj­a­vi taj­no oruž­je, pa da i mi da­mo vi­še za voj­sku prav­da­ju­će se Sr­bi­jom. Baš si dru­gar, Aco.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.