Iz­vješ­će: Ozon­ski omo­tač opo­ra­vit će se do 2060-ih

24sata - - ŽIVOT -

U no­vom iz­vješ­ću UN-a sto­ji ka­ko se ozon­ski omo­tač ubr­za­no opo­rav­lja. Na­kon ot­kri­ća štet­nos­ti spo­ja CFC-a zna­čaj­no se sma­nji­la pro­izvod­nja i upo­ra­ba pro­izvo­da ko­ji su ga ko­ris­ti­li. Pre­dvi­đa se da će se sloj opo­ra­vi­ti u 2060-im go­di­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.