Isko­ris­ti­te se­zo­nu: Ki­se­li ku­pus je sa­vez­nik u bor­bi s de­pre­si­jom

24sata - - ZDRAVLJE -

Ki­se­li ku­pus, tra­di­ci­onal­na na­mir­ni­ca na­šeg pod­neb­lja, pre­pun je vi­ta­mi­na C, B i K, pro­bi­oti­ka, fol­ne ki­se­li­ne, mag­ne­zi­ja, že­lje­za i dru­gih tva­ri. Za­to je va­žan u li­je­če­nju di­sba­lan­sa cri­jev­ne flo­re, po­seb­no na­kon te­ra­pi­je an­ti­bi­oti­ci­ma ili ke­mo­te­ra­pi­je. Ubr­za­va me­ta­bo­li­zam, čis­ti i re­ge­ne­ri­ra je­tru, us­po­ra­va sta­re­nje, a na kra­ju i tje­ra lo­še ras­po­lo­že­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.