Si­noć u No­vom Trav­ni­ku pi­ja­ni vo­zač autom je uda­rio že­nu i če­tve­ro dje­ce. Jed­no di­je­te i že­na su po­gi­nu­li.

24sata - - NEWS -

Vo­za­ča Opel As­tre ko­ji je uda­rio pe­te­ro lju­di, po­li­ci­ja je br­zo na­kon ne­sre­će uhi­ti­la, a sumnja se da je vo­zio u al­ko­ho­li­zi­ra­nom sta­nju. Iz MUP-a Sred­njo­bo­san­skog kan­to­na naj­pri­je su ja­vi­li da je pre­mi­nu­la jed­na oso­ba, no na­kon ne­ko­li­ko sa­ti po­t­vr­đe­no je da je i jed­no di­je­te pod­le­glo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.