PLENKOLOGIJA

24sata - - NEWS -

Ni­sam du­go bio na ne­kom kon­cer­tu. Ko­lin­da stal­no ide na Ma­tu Bu­li­ća. Mo­gla bi i me­ne po­ves­ti. Ili da za­jed­no ode­mo na Zdrav­ka Čo­li­ća. Pod tu­šem čes­to pje­vam onu nje­go­vu pje­smu: Gla­vo lu­da, sve se mi­je­nja što će na­ma iz­mi­re­nja ako ni­je sr­ce vru­će sve je ne­mo­gu­će ....

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.