PLENKOLOGIJA

24sata - - 24 SATA -

Mo­ja vla­da šte­di kao ni jed­na do­sad. Evo, sad smo ušte­dje­li 3,5 mi­li­jar­de kuna na avi­oni­ma. A da ne go­vo­rim o ke­ro­zi­nu, obu­ci pi­lo­ta, na­ba­vi ra­ke­ta i to. Još će­mo na ne­če­mu za­špa­ra­ti. Ni Kr­sti­če­vić ne­će le­tje­ti. Ni Ku­jun­džić. A mo­žda ću pri­zem­lji­ti i Ko­lin­du, i ona je pre­vi­še po­le­tje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.