Odron ka­me­nja: Me­đu kriv­ci­ma me­te­ori i NLO?

24sata - - NEWS -

Ru­ska voj­ska is­tra­žu­je odron ka­me­nja u Si­bi­ru ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na blo­ki­rao ri­je­ku Bu­re­ju. Sta­nov­niš­tvu sa­da pri­je­ti po­pla­va. Ru­ski me­di­ji ka­žu da je uzrok odro­na bio udar me­te­ora u pla­ni­nu ili se u pla­ni­nu za­bi­la ne­poz­na­ta le­tje­li­ca iz sve­mi­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.