Na­pa­la po­li­ci­ju ga­ći­ca­ma i grud­nja­ci­ma

24sata - - NEWS -

Na­kon što je op­ljač­ka­la du­ćan u ame­rič­koj In­di­ani, Hol­ly Mic­hel­le San­so­ne (34) vo­zi­la je br­že od 150 ki­lo­me­ta­ra na sat. Uma­lo se su­da­ri­la u ne­ko­li­ko auto­mo­bi­la. Po­li­ci­ja je kre­nu­la za njom, a ona ih je ga­đa­la ga­ći­ca­ma i grud­nja­ci­ma. Ba­ci­la je če­ti­ri grud­nja­ka, 14 pa­ri ga­ći­ca, dvi­je svi­je­će i dva os­vje­ži­va­ča zra­ka, vri­jed­nih ne­što ma­nje od 3000 ku­na. Po­li­ci­ja ju je uhi­ti­la i str­pa­la u za­tvo­ra, a na se­bi je ima­la dva pa­ra ga­ći­ca s eti­ke­ta­ma, pri­op­ći­li su iz po­li­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.