OBI­TELJ ĆE GA SU­TRA MO­ĆI POSJETITI

24sata - - NEWS -

Vo­zač (59), ko­jeg su iz pri­tvo­ra u Ku­ti­ni pre­mjes­ti­li u Si­sak, su­tra će mo­ći posjetiti obi­telj. Naj­vje­ro­jat­ni­je će mu u po­sjet do­ći su­pru­ga, brat i kći, ko­ja je pos­la­la pi­smo me­di­ji­ma u ko­je­mu mo­li da joj se ne osu­đu­je oca una­pri­jed i iz­ra­ža­va su­ćut obi­te­lji­ma po­gi­nu­lih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.