24sata : 2019-06-12

NEWS : 21 : 21

NEWS

DANAS SAMO U 24SATA Kožni upravljač Svjetla za maglu Stražnji parkirni senzori Višenamjen­ski dodirni zaslon OSVOJI PEUGEOT 208 KAKO IGRATI IME I PREZIME Svakodnevn­o od 7.6. do 16.6. izrezuj, skupljaj i ispunjavaj kupone iz 24sata. 17.6 i 18.6. objavljuje­mo po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Potrebno je skupiti 10 različitih kupona (ili 9 različitih kupona + 1 joker kupon ili 8 različitih kupona + 2 različita joker kupona). Kad skupiš i ispuniš sve kupone, pošalji ih u jednoj omotnici na adresu: 208” do ponedjeljk­a 1.7.2019., do 9:00 sati. Dobitnici će biti izvučeni u ponedjelja­k 1.7.2019. poslije 10 sati i objavljeni na www.24sata.hr u roku od 10 dana od dana javnog izvlačenja. Pravila potraži na www.24sata/ osvoji-peugeot-208 ADRESA TELEFON/MOBITEL E-MAIL ADRESA POTPIS DATUM ROĐENJA OZNAČITE AKO STE PRETPLATNI­K 24SATA: 24SATA KUPUJEM: 0 x TJEDNO 1-2 x TJEDNO 3-5 x TJEDNO 6-7 x TJEDNO 24SATA KUPUJEM ZBOG: INFORMATIV­NOG SADRŽAJA ZABAVNOG SADRŽAJA NAVIKE P. P. 552, 10 001 Zagreb, s naznakom Nagradna igra 24sata “Osvoji Peugeot Ispunjenje­m kupona pošiljatel­j daje privolu da njegove osobne podatke 24sata d.o.o. smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanj­e, a sa svrhom dostave daljnjih promidžben­ih materijala 24sata d.o.o. Sudjelovan­jem u nagradoj igri i potpisom kupona, sudionik prihvaća i Pravila o korištenju osobnih podataka objavljena zasebno u izdanju “24sata”, a koja se odnose na nagradnu igru “Osvoji Peugeot 208” KUPON 6 12.6.2019.

© PressReader. All rights reserved.