Kar­men Mat­ko­vić Mel­ki.

24sata - - ŽIVOT -

- Me­ta­bo­li­zam dijeta je naj­pri­hvat­lji­vi­ji oblik di­je­te, u ko­joj se pris­tu­pa in­di­vi­du­ali­zi­ra­no. To je na­čin pre­hra­ne kak­vom bi se tre­ba­lo te­ži­ti i kod oso­ba nor­mal­ne tje­les­ne te­ži­ne - po­jas­ni­la je dr. sc. Go­ra­na Mi­ro­še­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.