24sata : 2019-06-13

VRT : 29 : 29

VRT

ČETVRTAK, 13. 6. 2019. | 24 SATA | 28-29 ISPREPLETE­NA KOCKA DA-NE PITALICA O KAKO IGRATI: Rješenje kocke, koje se nalazi u posebno označenim poljima, pridružite ključnoj riječi kocka, te pošaljite danas do ponoći na naš SMS Cijena SMS-a je Prijavom točnog rješenja najsretnij­eg čitatelja nagradit ćemo vrijednom nagradom. Operator usluga s dodanom vrijednost­i: IT jedan d.o.o., 062/700700/odjava=stop NAJPLAĆENI­JIM SPORTAŠIMA npr. KOCKA SUNCE 2,40 kn s PDV-om. broj 60024. 1. Prema Forbesu, najviše je prošle sezone zaradio Leo Messi. DA NE 2. U top 100 najplaćeni­jih sportaša najviše je nogometaša. DA NE 3. Najplaćeni­ji sportaš koji ne dolazi iz nogometa je košarkaš. NE DA 4. Anthony Joshua najplaćeni­ji je boksač. 7. Najviše od marketinšk­ih prihoda zarađuje Roger Federer. DA NE 5. Među top 100 nema ni jednog hrvatskog sportaša. DA NE DA NE 8. Kawhi Leonard nije ni među 10 najplaćeni­jih košarkaša. 6. Među top 100 samo je jedna sportašica. DA NE DA NE GENIJALAC KRIŽALJKA NAGRADNA PITALICA Sve što trebate je točan odgovor na pitanje pridružiti ključnoj riječi PITALICA, i poslati danas do ponoći na naš Cijena sms-a je Prijavom točnog rješenja najsretnij­eg čitatelja nagradit ćemo vrijednom nagradom. Operator usluga s dodanom vrijednost­i: IT jedan d.o.o., 062/700700/odjava=stop U KOJEM SE NAŠEM GRADIĆU TRADICIONA­LNO U MJESECU LIPNJU ODRŽAVA CMC FESTIVAL, NAJVEĆI FESTIVAL DOMAĆE POP I ZABAVNE GLAZBE? npr. PITALICA A, SMS broj 60024. 2,40 kn s PDV-om. KAKO IIGRATTII::RRjeješeše­ennjejesus­pupeperete­retšekšekk­ekrrikižžr­ailžljajke­lej,k,keko,ojkjeosjse­ensneaalnl­aazaziliau­uzsisiviuv­imismivpip­mooljlijpm­imoalaj,i,mppraridi,drpururžiž­idtietreuž­ite rG. EGENEINIJA­IJLAALCAPC­APSAtteSep­tpeošpšaao­lljšjiitat­eeljdidtae­annaassdnd­oaošppSooM­nnoSoććibi­nrnaoajnn6­aa0ššS0SM2­M4SS.bbroroj j ključnojjr­riijejeečč­i iggeenniji­ajalalcac,cn,npnprpr. C6i0je0n2a­4S. CMCijSe-naajeSM2,S4-a0jjeken2,,s40P0DkVn-sosmPD.VPV--roijmav..oPPmrriija­jtavovočom­nmotgtoočr­čnjenošoge­gnrrjjejae­ššenenanjj­ajsarnenat­anjsjisrje­reetgntnič­jieijtegag­tčeičtliaj­tateteljla­ja nagradiitt­ććeemoo vvririjiej­eddnnoommn­anagargard­aodmom..IIm.mIemeneand­aodboiittn­bniiktknaa­iokoabbjoa­javbvijtia­tćvćeietmć­oeomuuBoBi­nuinggBooi­nsspgpeoec­csijipajae­lulcu.i.jalu. Operattorr­uussluluug­gaassddood­dananonomo­mmvrviijrj­eijdendons­ottiis::tIiIT:TjIjeTedja­eandnadn..od..o.o..,.,o0.6,6202//677200/007700007//0ood0dj/ajaovvdaa=ja=svstoatop=pstop A) B) C) CRIKVENICI ZAOSTROGU VODICAMA

© PressReader. All rights reserved.