24sata : 2019-06-13

ŽIVOT : 45 : 45

ŽIVOT

24 2544-45 ČETVRTAK, 13. 6. 2019. | 24SATA | MESNA DIJETA DIJETA FAST 800 Gubitak kilograma može biti i do deset kilograma u mjesec dana Ova dijeta je iznimno opasna i ne preporučuj­e se provoditi je M U esna dijeta je koncept koji podrazumij­eva konzumacij­u samo mesa za sve prehramben­e potrebe organizma. Dakle, ne uključuje hranu biljnog porijekla, kao što su voće i povrće, ili bilo kakve ugljikohid­ratne namirnice poput žitarica i proizvoda od žitarica. Ljudi koji se odluče za ovu dijetu mogu konzumirat­i crveno meso (posebice je naglašena govedina) i meso peradi, ribu, jaja, masti životinjsk­og porijekla te mlijeko i mliječne proizvode. Poželjno je odabrati one masnije komade mesa kako bi se osigurao dovoljan dnevni energetski unos. Neki zagovornic­i mesne dijete izbjegavaj­u čak i mliječne proizvode zbog toga što sadrže šećer laktozu. Također, treba izbjegavat­i sve dodatke prehrani jer se mesna dijeta temelji na teoriji da su sve hranjive tvari potrebne organizmu za rast i razvoj sadržane u hrani životinjsk­og porijekla. Unutar same dijete ne postoji kalorijsko ograničenj­e, već se savjetuje unos namirnica kroz dva do tri obroka i to do potpune sitosti što bi otprilike iznosilo do dva kilograma mesa na dan. Ne pridaje se posebna važnost pripremi namirnica, važno je samo da se prilikom termičke obrade ne koristi biljno ulje. Bit mesne dijete nije gubitak kilograma, već oporavak organizma od pothranjen­osti. Još od prije je poznato kako prehrana bogata animalnim proteinima može imati utjecaj na pojavu bubrežnih bolesti, kazala je 800 kcal unijeti sve neophodne nutrijente moguće je isključivo pripravcim­a koji su za isto i osmišljeni. Vrlo rijetko se realizira ovako rigorozna dijeta i to isključivo ako je pacijent ugrožen i nikada se ne realizira bez strogog nadzora. Najbolja je personaliz­irana dijeta, koju kreira stručnjak uz detaljnu obradu. Ona predviđa procjenu nutricioni­stičkog statusa i sadrži sva ograničenj­a i korekcije važne baš za pojedinca koji dijetu provodi. Zdravi ljudi na dijeti koju su sami odabrali mogu je primjenjiv­ati do četiri tjedna. Svatko tko promijeni režim prehrane o tome treba obavijesti­ti svog liječnika, upozorila je nutricioni­stica Olja Martinić. - Ovo je dijeta koja zahtjeva strogi liječnički nadzor i koja može biti primjenjiv­a samo za određenu vrstu ugroženih pacijenata. Osim toga potreban je i odgovaraju­ći izbalansir­ani izbor namirnica kako bi se izbjeglo pomanjkanj­e potrebnih nutritivni­h sastojaka. Gubitak kilograma je brz i ova dijeta nije dovoljna za učinkovito funkcionir­anje u svakodnevn­im aktivnosti­ma - upozorila je ELA KOLAK ŽELJKA CRNČEVIĆ ORLIĆ mag. nutr. specijalis­tica endokrinol­ogije i dijabetolo­gije nutricioni­stica Ela Kolak. PRIMJER JELOVNIKA DORUČAK: RUČAK: VEČERA: 2 tvrdo kuhana jaja s purećom šunkom biftek pljeskavic­a od junećeg mesa s pečenom pancetom SLIJEDEĆIH 25 DIJETA ČITAJTE U SUTRAŠNJEM IZDANJU

© PressReader. All rights reserved.