Najveći svad­be­ni stol: Na­pra­vi­li čak 50.000 ko­la­ča

24sata - - NEWS -

U Pen­n­syl­va­ni­ji je sru­šen Gu­in­ne­ssov re­kord gdje je pos­tav­ljen najveći svad­be­ni stol s ko­la­či­ma. Na go­le­mom sto­lu bi­lo je vi­še od 50.000 raz­li­či­tih ko­la­či­ća. Ru­še­nje re­kor­da orag­ni­zi­ra­lo je po­vi­jes­no druš­tvo The Mo­no­ga­he­la Area.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.