Sa­nja­ri­te uz pro­zor: Na dr­ve­nu klu­pu sta­vi­te ma­li ma­drac i ša­re­ne jas­tu­či­će

24sata - - DOM -

Osim što uno­se pri­rod­nu svje­tlost i svjež zrak u vaš in­te­ri­jer, pro­zo­ri su vra­ta ek­s­te­ri­je­ra u dom. Ako vo­li­te sa­nja­ri­ti uz pro­zor, od­ma­ra­ti se i uži­va­ti u po­gle­du, dr­ve­ne klu­pe su od­li­čan iz­bor. Pos­tav­lje­ne uz pro­zor ili dio pro­zor­skog ok­vi­ra mo­de­ran su do­da­tak sva­kom in­te­ri­je­ru. Ka­ko bi klu­pe bi­le udob­ni­je, na njih mo­že­te pos­ta­vi­ti ma­le ma­dra­ce ili jas­tu­ke raz­li­či­tih bo­ja, a is­pod klu­pe mo­že­te na­pra­vi­ti skla­diš­ni pros­tor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.