SU­DO­KU I SPIDOKU

24sata - - SUPER LJETO -

KA­KO IGRA­TI SU­DO­KU KA­KO BI ZAGONETKA BI­LA RIJEŠENA, SVA­KI RED I STUPAC MO­RA­JU SADRŽAVATI BRO­JE­VE OD 1 DO 9. BRO­JE­VI SE NE SMI­JU PONAVLJATI U IS­TOM RE­DU ILI STUP­CU. KA­KO IGRA­TI ME­TU UPI­ŠI­TE ČE­TI­RI BROJA U SVA­KI ODSJEČAK, TA­KO DA SVA­KA DVA ODSJEČKA I SVA­KI PRSTEN SADRŽE BRO­JE­VE OD 1 DO 8.

SU­DO­KU ZA POČETNIKE

SU­DO­KU ZA NAPREDNE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.