POPEČCI OD PILETINE

24sata - - MOZAIK & TV -

BROJ OSO­BA: 2 PRI­PRE­MA: 15 MI­NU­TA SASTOJCI: 500 G MLJEVENE PILETINE, 2 REŽNJA ČEŠNJAKA, 2 MLADA LU­KA, 1 ŠALICA RIŽE, 2 JAJA, 4 ŽLICA BILJNOG ULJA, PAPAR, SOL

Po­mi­je­šaj­te me­so, češ­njak, papar, sol i mla­di luk. Sve do­bro iz­mi­je­šaj­te i os­ta­vi­te 30 mi­nu­ta u hlad­nja­ku. Za to vri­je­me sku­haj­te ri­žu u za­so­lje­noj vodi, do­bro oci­je­di­te i po­mi­je­šaj­te s os­tat­kom smje­se. Na­kon to­ga obli­kuj­te pol­pe­te pa ih uva­ljaj­te u umu­će­na jaja (mo­že­te do­da­ti i sje­men­ke se­za­ma) te pr­ži­te na la­ga­noj va­tri na ugri­ja­nom ulju oko pet mi­nu­ta sa sva­ke stra­ne. Do­bar tek!

Po­ša­lji­te nam re­cep­te i fo­to­gra­fi­je po­štom (24sa­ta, ZA RECEPT, Ore­ško­vi­će­va 3d, Zagreb) ili na e-ma­il: li­fes­[email protected]­ta.hr. Oda­bra­ne re­cep­te obja­vit će­mo u novinama. Da­naš­nji recept pos­la­la je: Paula Ša­mec, Iva­nić Grad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.