BES­KRAJ­NI DAN

24sata - - MOZAIK & TV -

Te­le­vi­zij­skom vo­di­te­lju vre­men­ske prog­no­ze, zvi­jez­di ma­lih ekra­na Phi­lu Con­nor­su, do­ja­di­lo je ići po tre­ći put u pro­vin­cij­ski gra­dić Punxsu­tawney. Na­ime, 2. ve­lja­če mora po­pra­ti­ti lo­kal­ni obi­čaj, sviš­če­vo “pre­dvi­đa­nje” tra­ja­nja zi­me. Na­kon obav­lje­na pos­la on sa sni­ma­te­ljem i Ri­tom, kre­ne na­trag u Pit­t­sbur­gh, no zbog olu­je mo­ra­ju se vra­ti­ti...

ŽANR: KOMEDIJA, 1993., SAD REŽIJA: HAROLD RAMIS ULO­GE: BILL MURRAY

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.