MI­OČIĆ U AUTU IMA KRUNICU I RUKAVICE

24sata - - SPORT -

Uoči bor­be pro­tiv Cor­mi­era, Sti­pe Mi­očić se ‘fot­kao’ u auto­mo­bi­lu i obja­vio na druš­tve­nim mre­ža­ma. Na re­tro­vi­zo­ru ima bok­sač­ke rukavice s hr­vat­skim koc­ki­ca­ma i krunicu. Sti­pe se pro­tiv Cor­mi­era bo­ri 17. ko­lo­vo­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.