24sata : 2019-08-14

NEWS : 18 : 18

NEWS

NEWS GRAD KAŠTELA GRAD SPLIT Braće Radić 1 21212 Kaštel Sućurac Obala kneza Branimira 17 21000 Split Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 ), članka 132. Zakona o komunalnom gospodarst­vu ( NN 68/18 ), objavljuje­mo Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 ), članka 132. Zakona o komunalnom gospodarst­vu ( NN 68/18 ), objavljuje­mo JAVNI POZIV JAVNI POZIV nositeljim­a prava na nekretnina­ma o započinjan­ju postupka evidentira­nja nerazvrsta­nih cesta u K.o. Kaštel Stari i K.o. Kaštel Novi nositeljim­a prava na nekretnina­ma o započinjan­ju postupka evidentira­nja dijela nerazvrsta­ne ceste Put Iza Nove Bolnice u K.o. Split Ovim pozivom obavještav­aju se nositelji prava na nekretnina­ma koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o započinjan­ju postupka evidentira­nja u K.o. Kaštel Stari i K.o. Kaštel Novi. nerazvrsta­nih Ovim pozivom obavještav­aju se nositelji prava na nekretnina­ma koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjan­ju postupka evidentira­nja u K.o. Split. cesta Oznaka ceste: Obala kralja Tomislava i Grgura Ninskog Opis dionice: Ulica Obala kralja Tomislava u K.o. Kaštel Novi od parka-Ul. Sv. Petra od Klobuka do spomenika na granici sa K.o. Kaštel Stari. Ulica Grgura Ninskog od Ceste Dr. Franje Tuđmana do Obale kralja Tomislava u K.o. K. Stari i K.o. K. Novi. dijela nerazvrsta­ne ceste Oznaka ceste: Put Iza Nove Bolnice Opis dionice: Ulica se proteže od kat.čest.zem. 13874/13 na istoku do kat.čest. zem. 13874/6 na zapadu, u K.o. Split. Datum započinjan­ja radova: 22. 08. 2019. god. Datum započinjan­ja radova: 20. 08. 2019. god. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Danijela Marčina Solarić, iz tvrtke NIVELIR d.o.o., Vukovarska 148, Split. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Danijela Marčina Solarić, iz tvrtke NIVELIR d.o.o., Vukovarska 148, Split. Grad Split započet će s obilježava­njem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrsta­na cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizir­ane i obilježene. Grad Kaštela započet će s obilježava­njem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrsta­ne ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizir­ane i obilježene. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenj­a dana: god. u vremenu od 9.00 do 12.00 sati , u prostorija­ma NIVELIR d.o.o., Vukovarska 148, Split, III. kat. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenj­a dana: 23.08.2018. god. u vremenu od 9.00 do 14.00 sati , u prostorija­ma Grada Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac, Upravni odjel za komunalno gospodarst­vo i imovinsko-pravne poslove, III. kat, soba broj 2. 27.08.2018.

© PressReader. All rights reserved.