24sata : 2019-08-14

SHOW : 61 : 61

SHOW

OBNOVLJIVA I PRISTUPAČN­A NE SIROMAŠTVU ENERGIJA NE GLADI DOBRA RADNA MJESTA I DOBRA GOSPODARST­VA DOBRO ZDRAVSTVO INOVACIJE I DOBRA INFRASTRUK­TURA KVALITETNO OBRAZOVANJ­E PONIŠTENJE NEJEDNAKOS­TI RODNA JEDNAKOST ODRŽIVI GRADOVI I M ZAJEDNICE OTO NATIONAL GEOGRAPHIC­A je „Nadahnjuje­mo ljude da skrbe o svom planetu“, a Ujedinjeni narodi su utvrdili 17 ciljeva održivog razvoja koji će osigurati opstanak i planeta Zemlje i ljudske civilizaci­je. To su bili poticaji da pokrenemo akciju „žuti tepih“! Za razliku od „crvenog tepiha“, kojim kroče znamenite i popularne osobe iz svijeta estrade, sporta, politike, žutim će tepihom kročiti osobe iz domena znanosti, obrazovanj­a, gospodarst­va, svakodnevn­og života i aktivnosti, osobe koje nam možda nisu poznate, koje možda nisu slavne, ali to nedvojbeno zaslužuju biti jer svojim radom i postignući­ma pridonose napretku i održivosti planeta i naše uljudbe. Oni su pravi celebrityj­i budućnosti! Zato smo utemeljili godišnju nagradu ŽUTI OKVIR kojom ćemo odavati onima koji su znakovito pridonijel­i jednom od 17 ciljeva održivog razvoja. Nominirajt­e svoje kandidate, pojedince, gospodarst­venike, znanstveni­ke, studente, amatere i profesiona­lce, tim, tvrtku, institucij­u, ustanovu, organizaci­ju ili udrugu - za svaku od sedamnaest kategorija i prijedloge s obrazložen­jem šaljite na [email protected] do 21. listopada ove godine. Stručni žiri će među vašim prijedlozi­ma odlučiti tko je dobitinik Žutog okvira u navedenim kategorija­ma za 2019. godinu. Nagrade će biti uručene na svečanoj dodjeli sa žutim tepihom u prosincu ove godine! Pratite događanja povezana s održivim razvojem i žutim okvirom na micrositeu ČISTA VODA I KANALIZACI­JA ODGOVORNA UPORABA RESURSA, ODRŽIVA POTROŠNJA I PROIZVODNJ­A KLIMATSKE PROMJENE GLOBALNO PARTNERSTV­O ZA ODRŽIVI RAZVOJ ngm-odrzivi- -razvoj.adriamedia.hr MIR I PRAVEDNOST Budite dio ŽUTOG OKVIRA i borite se s nama za napredak i očuvanje planeta i Hrvatske! ODRŽIVO ISKORIŠTAV­ATI TLA I ŠUME I SKRBITI O BIORAZNOLI­KOSTI NOMINIRAJT­E NAJBOLJE ZA BUDUĆNOST ODRŽIVI OCEANI POKROVITEL­JI Pod visokim pokrovitel­jstvom Predsjedni­ce Republike Hrvatske Hrvatska gospodarsk­a komora GRAD ZAGREB PARTNERI

© PressReader. All rights reserved.