Nije ko­čio na ze­bri pa je autom u Crik­ve­ni­ci uda­rio ci­je­lu obi­telj

24sata - - NEWS -

Ba­ka, maj­ka i dvo­je od tro­je dje­ce iz Polj­ske oz­li­je­đe­ni su u uto­rak uju­tro kad je na njih u Uli­ci kra­lja To­mis­la­va u Cr­ki­ve­ni­ci na­le­tio auto­mo­bil. Pre­la­zi­li su pre­ko ze­bre, no 83-go­diš­njak za vo­la­nom nije za­ko­čio na vri­je­me. - Ka­da je auto uda­rio u pje­ša­ke, jed­na že­na pa­la je na ha­ubu i raz­bi­la vje­tro­bran. Net­ko od njih je uda­rio u re­tro­vi­zor ko­ji se slo­mio - ka­že svje­dok ne­sre­će. Sve su pre­vez­li u KBC Ri­je­ka. (mt)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.