Ro­či­šte: Svje­do­ci pro­tiv Smi­lja­ne Sr­nec znat će se idu­ći tje­dan...

24sata - - NEWS -

Pri­prem­no ro­či­šte u kaz­ne­nom pos­tup­ku pro­tiv Smi­lja­ne Sr­nec (45), op­tu­že­ne za uboj­stvo ses­tre Ja­smi­ne Do­mi­nić (23), odr­žat će se u sri­je­du, 18. ruj­na. Na ro­či­štu za­tvo­re­nom je za jav­nost su­dac će odre­di­ti ko­ji će se svje­do­ci i vje­šta­ci sas­lu­ša­ti ti­je­kom pos­tup­ka, a odre­dit će i kad će za­po­če­ti su­đe­nje. Sr­nec je op­tu­že­na da je 2000. u Pa­lov­cu s naj­ma­nje pet uda­ra­ca u gla­vu ubi­la ses­tru, či­je je tru­plo slu­čaj­no pro­na­đen u škri­nji u ve­lja­či. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.