TELESKOP: UTJECAJ PLANETA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

11. 9.

Mje­sec u Vo­de­nja­ku ima re­vo­lu­ci­onar­ni pe­čat, sto­ga pro­mi­je­ni­te ono što vam nije po vo­lji, pri­hva­ti­te raz­li­či­tos­ti, bu­di­te to­le­rant­ni pre­ma oni­ma ko­ji mis­le druk­či­je od vas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.