Sve vi­še bo­ra mo­že bi­ti znak os­te­opo­ro­ze

24sata - - ZDRAVLJE -

Bo­ra­nje i po­gor­ša­nje sta­nja ko­že po­ve­za­no je s ma­njom gus­to­ćom kos­ti­ju. Sto­ga, sve vi­še bo­ra na li­cu mo­že bi­ti i pr­vi znak os­te­opo­ro­ze. Raz­log je taj što ko­ža i kos­ti ovi­se o ko­la­ge­nu, pro­te­inu či­ja pro­izvod­nja opa­da s go­di­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.