Po­čeo je Tje­dan kaj­kav­ske kul­tu­re, ki­šo­bra­ni s fes­ti­va­la idu na auk­ci­ju

24sata - - SHOW -

U Tjed­nu kaj­kav­ske kul­tu­re, ko­ji tra­je do 14. ruj­na, di­zaj­ne­ri­ca Mo­ni­ka Hr­šak (30) iz Ore­hov­ca u Ga­le­ri­ji gra­da Kra­pi­ne pred­sta­vit će mod­nu ko­lek­ci­ju in­s­pi­ri­ra­nu kaj­kav­skim po­pev­ka­ma. Za fes­ti­val je na­prav­lje­no i 25 uni­kat­nih ki­šo­bra­na. Bit će pro­da­ni na auk­ci­ji, a no­vac je na­mi­je­njen grad­nji no­vog Odje­la dje­čje he­ma­to­lo­gi­je i on­ko­lo­gi­je na Re­bru te za udru­gu Eu­ro­pa Don­na Kra­pi­na. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.