Šu­put: U bra­ku je nor­mal­no pla­ni­ra­ti be­bu

24sata - - SHOW -

Pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put (39) ot­kri­la je ka­ko je pred njom no­vi pro­jekt, na­mi­je­njen za one naj­mla­đe, pa je priz­na­la ka­ko ona i su­prug Ne­nad Ta­ta­ri­nov (34) in­te­ziv­no ra­de na dje­ci.

- Pa nor­mal­no, kao i svi dru­gi ko­ji ra­de na dje­ci. Kad si fri­ško u bra­ku, to ra­diš nor­mal­no - rek­la je Ma­ja za “InMa­ga­zin”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.