Vo­di­li su Gra­ča­no­vi iz­a­bra­ni­ci 1-0 sve do 80. mi­nu­te i on­da ka­tas­tro­fal­no pa­li i pri­mi­li dva gola za po­raz od Ško­ta u zad­njih 10 mi­nu­ta (2-1) pr­ve utak­mi­ce kva­li­fi­ka­ci­ja za U21 Eu­ro. Ne­du­go na­kon to­ga iz­bor­nik Gra­čan dao je os­tav­ku.

24sata - - SPORT -

Do­jam je da je Gra­ča­no­va mom­čad kva­li­tet­ni­ja od ka­dra škot­skog iz­bor­ni­ka Gem­mil­la, no ipak su Ško­ti zas­lu­že­no po­bi­je­di­li, na­kon što su na­ši igra­či pot­pu­no pa­li u nas­tav­ku. Ško­ti su se opre­di­je­li­li za čvr­stu obram­be­nu igru te su pri­je­ti­li iz kon­tra na­pa­da. No plan im je pao u vo­du već na­kon uvod­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.