PIKANTNE HOLIVUDSKE PRI­ČE

24sata - - MOZAIK & TV -

Po­put fu­ri­oz­nog mli­na ko­ji me­lje sve na što na­iđe, te­če tje­dan da­na u ži­vo­tu pro­du­cen­ta Be­na, ko­ji se bo­ri s uvr­nu­tim re­da­te­ljem Bru­nel­lom da pris­ta­ne na iz­mje­ne u fil­mu, jer ako ne pris­ta­ne, film ne­će bi­ti pri­ka­zan u Can­ne­su i na nje­mu će svi iz­gu­bi­ti mi­li­ju­ne do­la­ra, što hlad­na še­fi­ca stu­di­ja Lou Tar­now ne­će do­pus­ti­ti.

ŽANR: KOM. DRAMA, 2008., SAD REŽIJA: BARRY LEVINSON ULOGE: ROBERT DE NIRO   

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.