ŽED­NJAK I BRESKVE

24sata - - ŽIVOT -

Žed­njak (Se­dum) na sli­ci li­je­vo mo­že pod­ni­je­ti i po­čet­nič­ku za­bo­rav­lji­vost kad je u pi­ta­nju za­li­je­va­nje. Bre­sk­va (do­lje) uz­ga­ja se u te­gli pri­mje­re­ne ve­li­či­ne, a osim što su snaž­ne, ta­ko­đer ne tra­že pu­no bri­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.