DJE­ČAK JE MO­RAO NA OPE­RA­CI­JU

24sata - - NEWS -

Oz­li­je­đe­nom uče­ni­ku je noga na­kon udar­ca po­če­la oti­ca­ti, da bi za­tim doš­lo do oko­šta­va­nja mi­šić­nog tki­va. U ope­ra­ci­ji mu je iz­va­đe­no to tki­vo i sad se opo­rav­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.