‘VO­ZIO JE TRI­JE­ZAN, NIJE JURIO ALI JE BIO PRE­DU­BO­KO ZA­VA­LJEN’

24sata - - NEWS -

Tony Ce­tin­ski se u svo­je­mu Mer­ce­de­su 3. stu­de­no­ga 2017. go­di­ne vo­zio kroz Pus­tu uli­ci u Ro­vi­nju, ne­pre­gled­nu uli­či­cu u sta­rom di­je­lu gra­da. Oko 14 sa­ti, usred za­vo­ja, na­le­tio je na Ibra­hi­ma Kev­lja­ni­na, ko­ji je pi­jan le­žao na ces­ti, te ga pre­ga­zio. Kev­lja­nin je pre­mi­nuo zbog za­do­bi­ve­nih oz­lje­da, po­naj­pri­je tru­pa. Ob­duk­ci­jom je ut­vr­đe­no ka­ko je imao 3,7 pro­mi­la al­ko­ho­la i ne­ke li­je­ko­ve. Ce­tin­skog te­re­te za pro­met­nu nesreću iz ne­ha­ja, od­nos­no da se pre­du­bo­ko za­va­lio u sje­di­šte i da zbog to­ga nije na vri­je­me uočio da mu­ška­rac le­ži na ces­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.