24sata : 2019-09-11

BOLJE OBRAZOVANJ­E : 25 : 24

BOLJE OBRAZOVANJ­E

24-25 SRIJEDA, 11. 9. 2019. | 24 SATA | IVANKA MAZURKIJEV­IĆ I MRLE RIJEČKI UMJETNICI IMAJU GUST RASPORED MOJ SAVJET Radite sa djecom i svojom ne ih slijepo prepuštajt­e sustavu. ne Ali napadajte ni nastavnike za svaku sitnicu.

© PressReader. All rights reserved.