24sata : 2019-09-11

BOLJE OBRAZOVANJ­E : 27 : 26

BOLJE OBRAZOVANJ­E

26-27 SRIJEDA, 11. 9. 2019. | 24 SATA | VLADO KALEMBER SLUŠAJTE SVOJU DJECU, KAŽE GLAZBENIK MOJ SAVJET Moramo i vjerovati razumjeti djeci ih ako kažu da im je teško. ne bi smio Život im biti od problem, početka neka se što više igraju. 20 posto djece u razvijenim zemljama pati od mentalnih poremećaja, kaže Svjetska zdravstven­a organizaci­ja

© PressReader. All rights reserved.