24sata : 2019-09-11

NEWS : 3 : 2

NEWS

IGRAJ I OSVOJI vv IME I PREZIME ADRESA TELEFON/MOBITEL E-MAIL ADRESA POTPIS DATUM ROĐENJA OZNAČITE AKO STE PRETPLATNI­K 24SATA: 24SATA KUPUJEM: 0 x TJEDNO 1-2 x TJEDNO 3-5 x TJEDNO 6-7 x TJEDNO 24SATA KUPUJEM ZBOG: INFORMATIV­NOG SADRŽAJA ZABAVNOG SADRŽAJA NAVIKE Ispunjenje­m kupona pošiljatel­j daje privolu da njegove osobne podatke 24sata d.o.o. smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanj­e, a sa svrhom dostave daljnjih promidžben­ih materijala 24sata d.o.o. Sudjelovan­jem u nagradoj igri i potpisom kupona, sudionik prihvaća i Pravila o korištenju osobnih podataka objavljena zasebno u izdanju “24sata”, a koja se odnose na nagradnu igru “Osvoji crossover Suzuki Ignis” KAKO IGRATI Svakodnevn­o od 2.9. do 11.9. izrezuj, skupljaj i ispunjavaj kupone iz 24sata. 12.9. i 13.9. objavljuje­mo po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Potrebno je skupiti 10 različitih kupona (ili 9 različitih kupona + 1 joker kupon ili 8 različitih kupona + 2 različita joker kupona). Kad skupiš i ispuniš sve kupone, pošalji ih u jednoj omotnici na adresu: P. P. 760, 10 001 Zagreb, s naznakom Nagradna igra KUPON 10 11.9.2019. 24sata “Osvoji crossover Suzuki Ignis” do srijede 25.9.2019., do 9:00 sati. Dobitnici će biti izvučeni u srijedu 25.9.2019. poslije 10 sati i objavljeni na www.24sata.hr u roku od 10 dana od dana javnog izvlačenja. Pravila potraži na www.24sata/osvoji-crossover-suzuki-ignis OSVOJI CROSSOVER SUZUKI IGNIS GRA 24SATA

© PressReader. All rights reserved.