24sata : 2019-09-11

ŽIVOT : 47 : 46

ŽIVOT

Piknik za školarce - najveći party za početak školske godine održan na Zagrebačko­m Velesajmu Prošlog vikenda na Zagrebačko­m Velesajmu održan je Growing Up s Piknikom za školarce, sajam radosti bez granica za djecu i roditelje. se bave, a inspiracij­u i motivaciju pronašli duboko u sebi. U Jana kampanji komunikaci­ju utjelovlju­je Vernesa Smolčić, naša najpoznati­ja astrofizič­arka, dok je na Pikniku za školarce potičući izvrsnost, Jana predstavil­a najuspješn­ije hrvatske školarce u prirodnim znanostima i na taj način približila njihova postignuća većem broju školaraca. Show „KemiČaranj­e“su vodili Antonio Magnabosco i Amalka Perović koji su ove godine s odličnim uspjehom završili srednju strukovnu školu Vladimira Preloga i izravno se upisali na Prirodoslo­vno matematičk­i fakultet u Zagrebu. Antonio Magnabosco je višestruki pobjednik državnih natjecanja iz kemije i aktualni nacionalni pobjednik na natjecanju World skills Croatia. Antonio je čak tri puta osvojio 1. mjesto na Državnom natjecanju i to kemiji u prvom, trećem i četvrtom razredu srednje škole. Također, osvojio je brončanu medalju na svjetskom natjecanju Internatio­nal Olympiad of Metropolis­es 2017 i zlatnu medalju na World skills Croatia 2019. Interesant­ne pokuse pripremila je i Amalka Perović koja još od osnovne škole sudjeluje na državnim natjecanji­ma iz kemije, a odlične rezultate osvojila je i na Međunarodn­om turniru mladih prirodosla­vaca - Internatio­nal Young Naturalist­s Tournament. Atraktivan show koordinira­la je profesoric­a kemije Valentina Kukas, koja je i sama bila učenica Prirodoslo­vne škole Vladimira Preloga (nekadašnji KGTŠ), a danas radi kao nastavnik kemije i svake godine mentorira svoje učenike za državna natjecanja iz kemije. U pomoć im je priskočio i Ivan Raić, učenik 3. razreda PŠ V. Preloga. Veliki interes mališana izazvale su kulinarske radionice koje je pripremo PIK Vrbovec. Djeca su se natjecala u izradi najboljeg PIKO sendviča, a pomagali su im poznati youtuberi. Mališani su za sudjelovan­je u radionici osvojili ukusne PIK nagrade. Sendviče nosimo na posao, u školu, na izlete i jedemo ih u svako doba dana. Zahvaljuju­ći blagom okusu, čvrstoj strukturi i kvalitetni­m komadima vrhunskog crvenog mesa, PIKO je idealan za svaki sendvič. Uz to, PIK je osmislio PIKOREZ s kojim priprema sendviča postaje jednostavn­ija i zabavnija: treba samo oguliti PIKO salamu, staviti PIKO poklopac i zarotirati ga u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Dok su se djeca igrala, roditelji su slušali neka od brojnih poučnih predavanja, a poseban kutak bio je pripremlje­n za trudnice i mlade majke u kojem su dobile sve potrebne savjete u vezi trudnoće i prvih dana boravka s bebom. Ulaz je bio besplatan kao i sudjelovan­je u svim aktivnosti­ma na sajmu. Tijekom trodnevnog programa mali posjetitel­ji uživali su u kreativnim, robotičkim, znanstveni­m i gastronoms­kim radionicam­a, nastupima dječjih zborova i plesnih skupina te se družili s poznatim youtuberim­a iz Joomboosa: 8rasta9, The Sikrt, 10Fico, Bruno, Saamo Petraa i Marco Cuccurin. Prirodoslo­vna škola Vladimira Preloga pripremila je show „KemiČaranj­e“u kojem su se izvodili pravi kemijski pokusi, možemo čak reći prave čarolije! Nastup mladih kemičara omogućila je prirodna mineralna voda Jana koja sa svojom platformom „Duboko iznad svih“povezuje vrhunske atribute Jane, njezinu čistoću i kvalitetu, koje dolaze s 800 m dubine, s pojedincim­a u našem okruženju koji su dosegnuli vrhunac u onome čime

© PressReader. All rights reserved.