Iz vi­no­gra­da na Kr­ku ukra­li mu ma­gar­ca

24sata - - NEWS -

Mu­škar­cu (72) s po­dru­čja Vr­b­ni­ka na Kr­ku kra­jem ruj­na su iz vi­no­gra­da ukra­li ma­gar­ca.

- Ri­ječ je o sje­ver­no­ja­dran­sko­me ma­gar­cu otu­đe­nom kra­jem ruj­na ove go­di­ne s par­ce­le na po­dru­čju Vr­b­ni­ka na oto­ku Kr­ku. Vri­jed­nost otu­đe­nog ma­gar­ca ci­je­ni se na oko 6000 kn - ka­žu u pri­mor­sko-go­ran­skoj po­li­ci­ji. Do­da­ju da tra­ga­ju za po­či­ni­te­ljem i ži­vo­ti­njom. (mt)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.