3

24sata - - NEWS -

1) na pro­ljet­ni go­diš­nji do 1. svib­nja, ko­ji je opet ne­rad­ni, pa šte­di­te dva da­na go­diš­njeg od­mo­ra

2) ne­će­te ni­šta jer ni­je li­je­po vri­je­me 3) pre­jest ćete se za Uskrs da do­bi­je­te bo­lo­va­nje do kra­ja tjed­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.