Zvjez­da­ni cva­tu du­lje uz bra­nje ocva­lih gla­vi­ca

24sata - - VRT -

Zvjez­da­ni naj­bo­lje us­pi­je­va­ju na pu­nom sun­cu, na do­bro odvod­nje­nu, la­ga­nu, ali vlaž­nu, umje­re­no plod­nom tlu. Ne smi­ju bi­ti u sje­no­vi­tom di­je­lu vr­ta ili ne­kom ku­tu gdje ne stru­ji zrak, jer bi mo­gli ja­ko stra­da­ti od pe­pel­ni­ce. Vi­so­ke kul­ti­va­re tre­ba po­du­pi­ra­ti i re­do­vi­to ve­za­ti uz os­lo­nac jer raz­gra­na­ti iz­bo­ji s broj­nim cvat­nim gla­vi­ca­ma po­leg­nu pos­li­je ki­še. Ocva­le gla­vi­ce zvjez­da­na tre­ba uk­la­nja­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.