MJEŠAVINA ZA ČIŠ­ĆE­NJE KR­VI

24sata - - VRT -

Po­mi­je­šaj­te 20 g šip­ka, 10 g lis­to­va bre­ze i

10 g ko­ri­je­na pi­ri­ke. Pri­li­kom pri­pre­me ča­ja žli­či­cu mje­ša­vi­ne pre­lij­te ša­li­com ki­pu­će vo­de, os­ta­vi­te da po­kri­ve­no sto­ji 15 mi­nu­ta i pro­ci­je­di­te. Pij­te tri ša­li­ce ča­ja na dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.